Strategi og planlægning

Hvordan skal fremtiden formes og hvilke scenarier kan realiseres i henhold til vision, økonomi samt lovgivning og regulering. Der er en længere række af spørgsmål som kan hober sig op, men med den rette sparring kan de blive aktiv viden og støtte til energi, klima og miljø projekter.

Vi arbejder med strategi og planlægning indenfor;

  • Forsyning
  • Industri
  • Byggeri
  • Kommune, region & myndighed

Forsyning

Ingeniør Huse arbejder med projektering af nye energiprojekter dagligt. Vi samarbejder om at finde de løsninger som indarbejder de lokale aspekter og derved passer til området. Endvidere har vi et indgående kendskab til lovgivning og regulering, og de tilhørende tekniske udfordringer som nye energiprojekter skaber for at binde fremtidens forsyning sammen.  

Industri

Virkemidlerne kan være mange, men hvilke passer til den given virksomhed, industri, område og lokalmiljø? Ingeniør Huse har hjulpet virksomheder med at finde den kombination af tiltag som given en gevinst både energi- og miljømæssigt samt økonomisk. Vi har den grundlæggende forståelse af kravene til produktion samt kendskab til eksterne krav til at skabe projektforslag og scenarie analyser som danner grundlag for gode beslutninger – på både kort og lang sigt.  

Byggeri

Ingeniør Huse har mange års erfaring med byggeri. Bygninger og krav til disse bliver mere og mere komplekse, da arkitektur, energiforbrug og miljø prioriteres højt, samtidig med at de økonomiske rammer selvfølgelig skal overholdes. Mange bygherrer vil signalere en bestemt profil, hvilket Ingeniør Huse kan hjælpe med. Det kan være;

  • Lavenergi
  • 0-energi, og
  • CO2-neutralitet med analyse af materialer

Vi har erfaring med projektering af alt fra et-plans huse til bygninger på 12 etager, og har stærke kompetencer i de tilhørende discipliner fra jordbundsforhold og afløb til konstruktioner til alle typer installationer inklusiv vedvarende energi.

Boligforeninger

Ingeniør Huse har vi kontinuerligt hjulpet boligforeninger igennem mange spændende projekter, både nybyggeri, renovering og tilstandsrapporter. Vi har oparbejdet et godt kendskab til boligforeningers drift i det daglige, beboerdemokrati og har udover ydet rådgivning på selve byggeriet og har god erfaring med kontakten til både boligforeningens medarbejdere samt beboerne.

Kommune, region & myndighed

Hvordan tager vi de næste skridt? Hvor skal vi sætte ind? Og hvilke virkemidler har størst effekt? Kompleksiteten af spørgsmålene kan tage vejret fra en, men svaret ligger i styring. Ingeniør Huse har drevet komplekse projekter ved at styre processen, og dele den ned i delelementer som kun har en overordnet afhængighed. Vi har den faglig baggrund til at hjælpe med den praktiske tilgang til planlægning, samt vi har viden og kompetence til at rådgive om tiltagenes effekt i en lokal og regional kontekst.

 

Rasmus Victor Fauerholdt
Direktør
30 74 85 96
Jonas Kjær
Teamleader Sjælland, Maskinmester
2092 6518

Kontakt os

Lad Ingeniør Huse hjælpe jer med jeres næste rådgivningsprojekt
Kontakt os

Grøn fjernvarme & køling

Ingeniør Huse har gennemført en række større projekter indenfor fjernvarme og køling hvor vi har hjulpet vores kunder med rådgivning og analyse for scenarier, for efterfølgende at tage hånd om udbud, kontrahering og byggestyring samt fagtilsyn og idriftsættelse.
Læs mere

Om Ingeniør Huse A/S

Læs mere
Læs mere
Dixon Creatives