Hjælp os med at bekæmpe korruption og virksomhedskriminalitet. Hver indberetning om overtrædelser er vigtige og hjælper med at forebygge økonomisk tab og skade på vores omdømme. Med din hjælp kan vi sikre vores integritet og pålidelighed og på den måde også vores succes.

Compliance ordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Vi vil gerne opfordre til, at du anfører dit navn i indberetningen. Uanset om du gør det eller ej, beder vi dig om at oprette en sikker postbox. Det gør det sikrere og nemmere at kommunikere med os.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Hvad kan indberettes ?

I Compliance ordningen kan du indberette alvorlige forhold som for eksempel bestikkelse, afpresning, underslæb, tyveri, regnskabsmanipulation mv.

Forhold som mobning, utilfredshed med lønforhold, overtrædelse af alkoholpolitik mv. skal ikke indberettes her, men skal i stedet indberettes gennem de normale kanaler. 

Anonym

Hvis du vil sikre, at du er anonym, skal du iagttage følgende:

  • Hvis det er muligt, skal du ikke indberette fra en PC, der er udleveret af din arbejdsgiver.
  • Benyt ikke en PC, der er opkoblet på virksomhedens netværk/intranet.
  • Tilgå Compliance Hotline direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen over en internet-browser i stedet for at klikke på et link.
  • Lad være med at skrive dine egne personlige oplysninger

Indberetning

 

Fortroligt

Når du sender anmeldelsen, har du mulighed for at vælge, at du vil stå til rådighed for den videre undersøgelse ved at oprette en sikker postbox.

Vi anbefaler, at du stiller dig til rådighed, da vi måske ikke kan færdigbehandle sagen uden yderligere oplysninger fra dig.

Indberetning

Kontakt os

Lad Ingeniør Huse hjælpe jer med jeres næste rådgivningsprojekt
Kontakt os

Grøn fjernvarme & køling

Ingeniør Huse har gennemført en række større projekter indenfor fjernvarme og køling hvor vi har hjulpet vores kunder med rådgivning og analyse for scenarier, for efterfølgende at tage hånd om udbud, kontrahering og byggestyring samt fagtilsyn og idriftsættelse.
Læs mere

Om Ingeniør Huse A/S

Læs mere
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives