Greenlab i Skive er i gang med at bygge fremtidens bæredygtige brændselsproduktion. Målet er at der skal etableres et af Europas største elektrolyse-anlæg, samt metanol-anlæg. Dette vil blive drevet af 80 MW vindmøller, som også skal opføres.

Ingeniør Huse er blevet valgt til at bistå med konsultation i forbindelse med bl.a. design, myndighedsbehandling og udbudsmateriale på SRO området.

Derudover yder Ingeniør Huse rådgivning i form af projektledelse og er med til at sikre den overordnede tidsplan, herunder deadlines.

Ingeniør Huse hjælper med, at de forskellige systemenheder som brinttanke, metanoltanke, køling, kompressorer, pumper, styring og regulering og nitrogenkompressorer kan fungere i indbyrdes samarbejde.

Ingeniør Huse vil dimensionere rørdesigns for de forskellige systemer, udarbejde 3D modeller, der kan indgå i bygnings 3D-modeller for at imødekomme evt. konflikter.

Ingeniør Huse A/S er involveret i følgende:

  • Projektledelse
  • Analyse, Processikkerhed samt design, El-/SRO-/Maskinprojektering, 3D CAD assistance
  • Assistance i forbindelse med udbud 
  • De tekniske parametre i elektrolysehusene og metanolhusene.
  • Detailprojektering af forskellige fagdiscipliner herunder anden/tredje parts kontrol, ATEX, sikkerhed og CE-mærkning.
  • Risikoanalyser med fokus på planlægning, tidsplaner og økonomi.
  • El– og maskintegninger i 2D og 3D.
  • Bistå med elforsyning herunder myndighedsbehandling ved etablering af transformerstationer.
  • Kemiassistance og miljøundersøgelserne

Alt sker i tæt samarbejde og koordinering med andre rådgivere og GreenLab.

Rasmus Victor Fauerholdt
Direktør
30 74 85 96

Elteknik & Stærkstrøm

Elteknik & Stærkstrøm
Læs mere

Modellering

Modellering
Læs mere

Kontakt os

Lad Ingeniør Huse hjælpe jer med jeres næste rådgivningsprojekt
Kontakt os

Grøn fjernvarme & køling

Ingeniør Huse har gennemført en række større projekter indenfor fjernvarme og køling hvor vi har hjulpet vores kunder med rådgivning og analyse for scenarier, for efterfølgende at tage hånd om udbud, kontrahering og byggestyring samt fagtilsyn og idriftsættelse.
Læs mere

Om Ingeniør Huse A/S

Læs mere
Læs mere